Co nazywamy siłami operacyjnymi

Okna oraz drzwi balkonowe ze skrzydłami na zawiasach, a także te przesuwne, powinny być badane pod kątem ustalenia odporności na działanie sił i/albo momentów obrotowych potrzebnych do zwolnienia albo zamknięcia okna w sytuacji, gdy dochodzi rozpoczęcia ruchu skrzydła tak w kierunku otwierania, jak i zamykania. Badanie powinno być prowadzone w ustalonej kolejności w zakresie przykładania oraz pomiaru operacyjnych sił i momentów obrotowych:

  1. Wyzębienie okucia zamykającego lub blokującego.
  2. Rozpoczęcie otwierania do pierwszych 100 milimetrów.
  3. Rozpoczęcie zamykania do momentu zazębienia okucia zamykającego lub blokującego.
  4. Całkowite zazębienie okucia zamykającego lub blokującego.

Opisana powyżej sekwencja jest powtarzana dwukrotnie. Następnie oblicza się średnią wyników

Odporność na siły operacyjne Klasa 1 Klasa 2
Skrzydło okienne 100 N 30 N
Klamki (uruchamiane ręcznie) 100 N lub 10 Nm 30 N lub 5 Nm

*Klasyfikacja nie uwzględnia cech szczególnych takich, jak na przykład odporność na włamanie (PN-EN 13115 pkt.1). Przez wzgląd na zakres badań, siły operacyjne są właściwością powiązaną w sposób bezpośredni ze sprawnością oraz komfortem codziennego korzystania z okien i drzwi balkonowych. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż norma klasyfikacyjna (przynajmniej do tej pory) nie różnicuje wymagań w zależności od wymiarów konstrukcji okiennych oraz ich budowy, a co za tym idzie – zaprezentowane w powyższej tabeli wartości mają charakter graniczny tak w przypadku małego okna jednoskrzydłowego, jak dużych, dwuskrzydłowych drzwi balkonowych z ruchomym słupkiem czy drzwi tarasowych PSK lub HST o szerokości 6 metrów. Z punktu widzenia potencjalnego klienta, informacja odnośnie poziomu zbadanych oraz deklarowanych wartości sił

Klamka z zamkiem drzwiowym
Klamka z zamkiem drzwiowym

okiennych może się okazać istotna w sytuacji, gdy z okien i drzwi balkonowych korzystać będą osoby starsze, niepełnosprawne lub dzieci. Sprzedawcom okien, umiejętność określania oraz badania wartości sił operacyjnych znajdzie zastosowanie w przypadku każdorazowej reklamacji związanej z tak zwanym „haczeniem się okien.”

Można przyjąć, że nawet minimalne opory podczas manewrowania klamką lub zamykania czy otwierania skrzydeł nie są oznaką wadliwości produktu w rozumieniu art. 556 K.C., o ile wartości sił operacyjnych mieszczą się w wymaganiach normy PN-EN 13115 i są zgodne z deklarowanymi wartościami. W tej sytuacji, ewentualna „regulacja okuć” czy inne czynności podjęte w celu eliminacji zjawiska będą miały charakter wyłącznie bieżącej obsługi eksploatacyjnej. Jeśli chodzi natomiast o przekroczenie normowej wartości sił operacyjnych, w większości przypadków będziemy mieli do czynienia z wadą okna możliwą do usunięcia przez naprawę opierającą się o „regulację okuć.”