Czym jest okno?

Mianem okna określa się element budowlany służący do zamykania otworu w ścianie albo pochyłym dachu, który pozwala na dopływ światła i gwarantuje wentylację. Taka definicja została zawarta w normie PN-EN 12519:2007 „Okna i drzwi – Terminologia.” Podobną odnaleźć można w popularnej internetowej encyklopedii – Wikipedii. Według niej, okno stanowi element, konstrukcję, która zamyka otwór w ścianie albo dachu i służy do wietrzenia oraz oświetlania wnętrz.

Mimo że obie przedstawione powyżej definicje są zgodne z prawdą, wydają się być równocześnie odrobinę przestarzałe i niepełne, jako że w treści odwołują się jedynie do ogólnych funkcji okna, bez nawiązania do aktualnych, obowiązujących trendów i technologii, oczekiwań klientów oraz wymagań przepisów techniczno – budowlanych.

okna w bloku
okna w bloku

Udział okna w całości budynku

Okna stanowią obecnie złożony produkt budowlanych, których cechy charakterystyczne w znaczący sposób oddziałują na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w nawiązaniu do podstawowych wymagań odnoszących się do obiektów budowlanych i warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem danego projektu.

Szczegółowe informacje na ich temat znajdziemy w art.5 ust.1 pkt.1 lit. a –f ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994, Nr 89, poz.414), a zalicza się do nich:

  • odpowiednie warunki higieniczne oraz zdrowotne i ochronę środowiska,
  • ochronę przed hałasem i drganiami,
  • stosowną charakterystykę energetyczną budynku i racjonalizację użytkowania energii,
  • bezpieczeństwo użytkowania,
  • bezpieczeństwo pożarowe,
  • bezpieczeństwo konstrukcji.

Rodzaje uszczelnień w oknach PCV

W poniższym tekście zajmiemy się zagadnieniem, jakim jest sposób uszczelniania połączeń styku płaszczyzny ramy ościeżnicy z ramą skrzydła, inaczej – typach uszczelnień w oknach PCV.

Wyróżnia się dwa ich rodzaje:

    • AD (Anschlag Dichtung)
    • MD (Mittel Dichtung)

W pierwszych z nich mamy do czynienia z uszczelkami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi. W drugich, dodatkowo występuje uszczelka środkowa.

Obecność uszczelnienia MD, o ile zostanie to potwierdzone stosownymi badaniami, może mieć wpływ na izolację akustyczną, czyli niwelowanie pochodzących z otoczenia dźwięków w większym stopniu niż w przypadku typu AD.