Gaz w szybie zespolonej

Zanim do powszechnego użycia wszedł gaz wewnątrz szyb zespolonych, popularnym rozwiązaniem było stosowanie powietrza w hermetycznie zamkniętej przestrzeni pomiędzy szybami.

Gaz pełni tu funkcję izolacyjną, która odgrywa kluczową rolę. Sprawia on, że możliwe staje się utrzymanie optymalnej temperatury i zapobieganie stratom ciepła. Warto tu również wspomnieć, że powietrze samo w sobie także obniża przepływy cieplne z zewnątrz do zewnątrz, lecz gaz, jako że posiada znacznie mniejsze przewodnictwo cieplne, sprawdza się o wiele lepiej w tej roli.

Gazy stosowane najczęściej w szybach zespolonych to argon oraz krypton.

Gaz znajdujący się we wnętrzu szyby powinien wypełniać ją w minimum 85 procentach. Jedynie wówczas możliwe będzie uzyskanie stosownie zredukowanego współczynnika przenikania ciepła. Uwaga! Nawet najwyższej jakości szyba nie będzie w stanie utrzymać takiej zawartości gazu przez dłuższy czas. Normą jest jego upływ na poziomie 1 procenta rocznie. Najczęściej jednak, odpowiednie proporcje udaje się zachować przez minimum 10 lat.

Wymagania techniczne

Warto zapoznać się z normą PN-EN 1279-3:2004 „Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz tolerancja koncentracji gazu”, której wprowadzenie było konieczne, jako że nie ma możliwości przybliżonego określenia jak dużo ubyło go z przestrzeni pomiędzy szybami, a co za tym idzie – czy są one w stanie w dalszym ciągu spełniać swoje podstawowe zadanie.

Być może nie każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, lecz jako konsumenci nie jesteśmy w stanie sprawdzić podczas zakupów, na ile dokładnie zostało wykonane interesujące nas okno. W związku z tym, warto znać podstawowe oznaczenia parametrów i umieć je odczytywać. Mowa o:

 

  • Li – to proporcja wyrażana jako procent objętości gazu, który wypływa każdego roku z szyby napełnionej gazem.
  • Ci – mianem tym określa się procentowy udział objętościowy gazu w przestrzeni międzyszybowej szyby zespolonej.
  • Cio – jest to nominalna koncentracja gazu wyrażona w procentach (Komisja Europejska ds. Normalizacji ustaliła jej wartość na poziomie 90 procent).

 

Mając taką wiedzę, możemy poprosić osobę zajmującą się sprzedażą okien o przedstawienie stosownych certyfikatów i wyników badań laboratoryjnych potwierdzających powyższe parametry.

podział szyby
Podział szyby