Okna. Najczęstsze przyczyny nieszczelności.

Wiele osób jest przekonanych, że montaż okien jest czynnością szybą i łatwą. Nic bardziej mylnego. Oto kilka błędów popełnianych najczęściej przez fachowców świadczących tego typu usługi:

  • montaż bez listew progowych,
  • montaż bez klocków podporowych,
  • montaż okien na nierównych, nieoczyszczonych podłożach,
  • montaż w ościeżnicy na zbyt małą ilość kotew lub dybli,
  • nieprawidłowy dobór profili do wykonania konstrukcji okna, błędy wymiarowania oraz brak stosownych luzów dylatacyjnych (konsekwencją tego może być osadzenie ich zbyt wysoko, za nisko lub krzywo czy niekontrolowana infiltracja powietrza w progu okna, a co za tym idzie – problemy z pleśnią i grzybami),
  • niepełne uszczelnienie szczelin dylatacyjnych między oknem a murem.

Nieprawidłowy montaż okien przekłada się na zaburzenie parametrów takich, jak wentylacja, prawidłowe przepuszczanie powietrza i wilgoci, izolacja akustyczna czy termoizolacja.

Nieszczelność okien a montaż

parasol zwiewa mężczyznę
Zwiewający parasol

Na kosztach związanych z montażem okien nigdy nie należy oszczędzać – w przeciwnym wypadku do czynienia możemy mieć z ich nieszczelnością.

Problem ten wywołać mogą również inne, z pozoru błahe czynniki takie, jak nieusunięty z powierzchni pył czy gruz.

Przed wstawieniem okien należy również upewnić się, że otwory okienne są proste. Jeżeli mamy do czynienia z chociażby minimalnym ich przekrzywieniem, do montażu właściwego przejść możemy dopiero wówczas, gdy zostaną one poprawione.

Niemały wpływ na problemy z nieszczelnością okien może mieć również stosowanie przestarzałych rozwiązań technologicznych.

Inne niedopatrzenia, które mogą skutkować nieszczelnościami okien to:

  • nieprawidłowy dobór profili do konstrukcji okna,
  • montaż bez klocków podporowych lub lister progowych,
  • mocowanie na zbyt małej ilości dybli lub kotew,
  • niepełne uszczelnienie szczelin dylatacyjnych pomiędzy oknem a murem.