Nie możesz zapłacić w terminie? Kary umowne i odsetki za zwłokę.

Zakup okien to duży wydatek i mało kto może sobie pozwolić na wyjątkowo dużą inwestycję. Dlatego bardzo wielu producentów i pośredników, którzy zajmują się sprzedażą i montażem okien w domach, oferuje swoim klientom dogodne warunki związane z zakupem w systemie ratalnym. Co, jednak, gdy nasza sytuacja finansowa jest na tyle dynamiczna, że nie można sobie pozwolić na spłatę kolejnej raty? Oczywiście, należy o tym poinformować sprzedawce. Ale co dalej? Jakie wiążą się z tym konsekwencje?

Kary umowne muszą być zapisane w umowie.

Jest to zapis mówiący o konkretnej kwocie, którą trzeba zapłacić za niewywiązanie się z nawiązanej umowy. Nie można samowolnie zwolnić się z płacenia kary. Kara, jednak, za zgodą obu stron może zostać pomniejszona, jeżeli zobowiązanie zostało częściowo wykonane. Można również domagać się zmniejszenia kary, jeżeli ta jest wyjątkowo i nieproporcjonalnie wysoka. Pamiętajmy, że wierzyciel nie może od nas zażądać kwoty wyższej niż była zapisana w umowie, to znaczy takiej, której wcześniej byliśmy świadomi. Niezależnie od tego, czy pokrywa to wysokość strat, które zostały poniesione. Chyba, że obydwie strony ustalą inaczej.

Kara umowna jest ostatecznością, która pojawia się w sytuacjach wyjątkowych. Najczęściej do kwoty, którą jesteśmy zobowiązani zapłacić, musimy dodać odsetki za zwłokę. Nie muszą być one określone w umowie - wtedy naliczane są odsetki ustawowe. Żeby uniknąć lichwy w Kodeksie Prawnym istnieje zapis, który ogranicza wysokość odsetek w rozliczeniu rocznym do maksymalnie czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego określanej przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli wysokość odsetek przewyższa tą kwotę, nie jesteśmy zobowiązani płacić więcej niż odsetki maksymalne.

otwarte okno
otwarte okno

Skąd się biorą wyliczenia o odsetkach?

Głównym założeniem ich powstania, jest strata wierzyciela, który nie mając określonej kwoty na koncie, pomniejsza swój zysk odsetkowy o konkretne pieniądze.

Nie istnieje możliwość ani okoliczność, która sprawia, że dłużnik jest zwolniony z obowiązku płacenia odsetek! Wierzyciela nie interesuje, czy następstwa nie płacenia jest wynikiem czynników losowych, czy pochodzi z winy osoby spóźniającej się z zapłatą. Nawet, jeżeli wiemy, że wierzyciel nie poniósł żadnych strat z tytułu naszej zwłoki, wciąż musimy odsetki zapłacić. Dodatkowo, jeżeli w skutek naszej zwłoki powstały dodatkowe szkody, wierzyciel ma prawdo żądać od nas rekompensaty na zasadach ogólnych.

Odsetki naliczają się od pierwszego dnia zwłoki, niezależnie, czy jest to dzień roboczy, czy święto. Każdy dodatkowy dzień opóźnienia, zwiększa kwotę, którą należy zapłacić.

Pamiętajmy, że jedynym warunkiem istnienia odsetek, jest istnienie długu głównego. Jeżeli roszczenie główne, czyli dług, ulega przedawnieniu, również istnienie odsetek ulega przedawnieniu - nie można zapłacić odsetek od kwoty, która nie istnieje.

Pamiętajmy, że nie płacenie w terminie wiąże się z dodatkowymi kosztami, na które nie zawsze jesteśmy przygotowani. Starajmy się płacić terminowo, nie narażając się na dodatkowe koszta.