Zalety ciepłej ramki

Producenci okien PCV nieustannie starają się wyprodukować okna o jak najniższym współczynniku Uw, czyli przenikania ciepła. Doskonalą profile, uszczelki, szyby, zawiasy. Słabym elementem okazała się ramka dystansowa stosowana w szybach zespolonych.

Co to jest ramka dystansowa

Ramka dystansowa to ramka łącząca pojedyncze tafle szkła. Przestrzeń między nimi wypełniona jest specjalnymi gazami. Ramka jest również połączeniem szyby zespolonej z profilem okna. Badania wykazały, że w zależności od zastosowanych materiałów można zyskać od 7,7-11% współczynnika przenikania ciepła dla całego okna. To bardzo dużo i dlatego producenci starają się osiągnąć jak najlepsze parametry dla ramek.

Jakie ramki najlepsze

Przez wiele lat standardem było stosowanie aluminiowych ramek dystansowych. Okazało się jednak, że aluminium ma jeden z najwyższych współczynników przewodzenia ciepła i znacznie obniża energooszczędność okna. Zastosowanie nowych technologii pozwoliło na udoskonalenie ramek pod względem przewodzenia ciepła i używanie nowych materiałów. Obecnie najczęściej spotykane ramki to:

  • ramki aluminiowe – współczynnik przewodzenia ciepła: 160,
  • ramki stalowe – współczynnik: 50,
  • ramki ze stali szlachetnej (nierdzewnej): 17,
  • ramki poliwęglanowe – współczynnik: 0,2.

Z powyższych danych jasno wynika, że najlepsze rezultaty osiągniemy kupując okna, w których zastosowano rakami z tworzyw sztucznych.

Rodzaj ramek dystansowych a Uw

Zastosowanie ramek dystansowych z różnych materiałów ma duży wpływ na energooszczędność okna. Zakładając, że profile, szyby zespolone, uszczelki, system zawiasów oraz rozmiar okna są jednakowe, ale zastosowano różne ramki dystansowe współczynnik przenikania ciepła będzie kształtował się następująco:

  • ramka aluminiowa – Uw = 0,997,
  • ramka stalowa – Uw = 0,926,
  • ramka ze stali szlachetnej – Uw = 0,898,
  • ramka z poliwęglanu (tworzywa sztuczne) – Uw = 0,885.

Z tego zestawienia jasno wynika, że"ciepła ramka" to ramka dystansowa wykonana ze stali szlachetnej lub tworzywa sztucznego.

Korzyści zastosowania „ramki ciepłej”

ciepła ramka szyba zespolona
ciepła ramka szyba zespolona

Zastosowanie „ramki ciepłej” to nie tylko obniżenie współczynnika przenikania ciepła i otrzymanie okna energooszczędnego. Zastosowana ramka ma wpływ na podniesienie temperatury okna od strony wewnętrznej na styku ramy i szyby zespolonej. Dzięki temu nie następuje kondensacja pary wodnej i nie mamy efektu roszenia okien. Obrazując zjawisko praktycznie, możemy powiedzieć, że przy zastosowaniu „ciepłych ramek” różnica temperatury między szybą wewnętrzną i zewnętrzną może być większa o ok. 10% nim wystąpi zjawisko roszenia. Ma ono bezpośredni wpływ na wartości użytkowe okna i okres użytkowania (duża wilgotność wyraźnie ją skraca), ale także na poziom wilgotności w pomieszczeniu i nasz komfort.

„Ciepłe ramki” są rozwiązaniem, które zdecydowanie poprawiło parametry okien energooszczędnych. Przy zakupie okna warto jednak dokładnie dopytać sprzedawcę, jakie materiały zostały zastosowane do ramki dystansowej. Będziemy mieli wtedy pewność, że większa opłata zwróci się nam w niższych kosztach ogrzewania.